Mezunlarımız;

- Din hizmetleri ve din eğitimi alanlarında görev almakta, 

- Ülkemizin değişik ilahiyat fakültelerinde öğretim elemanı ve yöneticisi olarak hizmet vermekte, 

- Sivil toplum kuruluşlarında çalışmakta, 

- Yurt içinde ve yurt dışında Üniversitemizi ve Fakültemizi başarılı bir şekilde temsil etmektedirler.